Pilot EARTHBUSU

Satirické postřehy aneb připravované bezpečnostní pokyny nového poskytovatele MHD

Vítejte na palubě Earth-Busu. Zdraví vás kapitán Vejtaha, za společnost TraktOrriva. Jak sami jasně vidíte, nemáme nic společného s předchozím poskytovatelem MHD ve vašem městě. Výrazně jiné a také graficky vydařenější je nové logo společnosti ve tvaru kosočtverce. Žel, vzhledem k prohranému soudnímu sporu s automobilkou Renault jsme byli nuceni doprostřed přidat čárku.
Poletíme rychlostí 26km/hod., ve výšce 50cm nad zemí. Nacházíte se na palubě nejvyspělejšího technického řešení socialistických inženýrů, které již 25let dokazuje svoji bezporuchovost! Kromě toho je jeho technický stav pravidelně kontrolován Národním technickým muzeem a jeho skupinou špičkových restaurátorů…
Věnujte, prosíme, pozornost následujícímu bezpečnostnímu a informačnímu hlášení:
Při jízdě doporučujeme držet se madel umístěných v horní části tubusu. V případě, že na ně nedosáhnete, doporučujeme, abyste se drželi těch, co dosáhnou. Pozor, abyste se nedrželi těch, co také nedosáhnou.
Pokud by se vám špatně dýchalo, nikde nahoře dýchací přístroje nehledejte, pokuste se zhluboka nadechnout. V případě, že se vám špatně dýchá kvůli vedle stojícímu spolucestujícímu, raději nedýchejte vůbec.
Občerstvení naleznete ve svých vlastních taškách, pokud jste si nic nevzali, máte zkrátka smůlu.
Hledáte-li krásné stewardky, uvědomte si, prosíme, cenu lístku – musíte si vystačit s pilotem.
A nyní několik slov k firmě, která zabezpečuje vaši přepravu:
Vzhledem k nařízení vlády o povinném zaměstnávání lidí s postižením, zjistěte při nástupu, který handicap váš pilot aktuálně má. Pokud je nevidomý, za jízdy na něj nemluvte, orientuje se pouze sluchem. Pokud trpí koprolálií či Tourettovým syndromem projevujícím se nutkavou a neovladatelnou potřebou vykřikovat vulgární výrazy, prosíme, zacpěte si uši! Pokud ovšem pilot nejeví viditelné známky postižení a vzhledem k obětavému nasazení našich pracovníků, doporučujeme naopak na pilota mluvit – máte tak jistotu, že během jízdy neusne.
Naše firma se samozřejmě také chová ekologicky. Přihlásili jsme se k třídění odpadu. Naši piloti mají jasný pokyn vyhazovat papírky u Vodárny, plechovky v Sendražicích a igelity ve Veltrubech. A abychom nezůstali pouze u pasivního připojení se, vytvořili jsme i svoji vlastní hru, založenou na bázi oblíbeného geocachingu, říkáme jí ticketcaching. Každý, kdo nalezne povalující se palubní lístek od naší společnosti, může ho přinést do kanceláře, která je otevřená vždy v úterý a v dubnu…a dostane za odměnu klíčenku ve tvaru našeho loga!
Přispíváme rovněž i ke kulturnosti našeho města. Podobně jako je v Bruselu vyhlášená kašna s čůrajícím chlapečkem, na konečných zastávkách našich linek je v pravidelných intervalech vidět čůrající pilot.
A nyní několik slov k místům, kudy povede naše trasa. Celá její délka vede přes město Kolín, které je vpravdě historické, o čemž se nakonec sami na mnoha místech přesvědčíte – probíhají zde téměř na každé ulici výkopové práce za archeologickým účelem. Rádi bychom vás upozornili například na raně gotické potrubí, které se zde používá dodnes a jehož pečlivé zmapování je právě důvodem mnoha výkopů.
Pokud vás jízda zaujala, není problém si jí zopakovat a to po přesně stejné trajektorii – jak si můžete povšimnout, velice šikovně za sebou zanecháváme stopu, abyste se mohli po stejné cestě i vrátit klidně a bezpečně zpátky. Není zhola nic pravdy na tom, co tvrdí nekalá konkurence, že to je vytékající olej, nafta a fridex.
Přejeme vám klidnou a ničím nerušenou cestu do vašich destinací…a tak jak je naším dobrý firemním zvykem – na závěr opakujte, prosím, po mně = Otče náš, jenž jsi na nebesích…

Kontakty