Životní postřehy

Životní postřehy

Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu slova? Já ano a vlastně celý život.
Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a hlavně lidi kolem a jejich reakce a interakce – a tak vlastně vznikla tato kniha = zapisuji svá pozorování, své postřehy. V žádném případě si nedělám nárok na jakousi objektivní pravdu (pokud vůbec něco takového existuje) a ani netvrdím, že můj, řekněme, výklad je jediný možný nebo dokonce správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás. Půjdete do toho se mnou? 😉

A jen pro doplnění a vysvětlení zároveň = publikuji zde druhé, rozšířené a upravené vydání této úspěšné knížky s tím, že jak se situace (a s ní i já) postupně vyvíjí, vznikají další kapitolky, nové aktualizace – zkrátka nové a nové postřehy…jedná se tedy v podstatě o živou knížku, neustále se zpřesňující, vylepšující a rozšiřující 😉 Začal jsem tomu všemu říkat FILOZOFIE VŠEDNÍHO DNE.

Nové motto by nyní mohlo znít třeba takto:

„Možná trochu namyšleně, ale já tomu svému filozofování říkám filozofie všedního dne. Já totiž nechci řešit jsoucno a paradigma…já chci změnit každý všední dne na nevšední!“

Kontakty